Dim Mak

Dim Mak

Dim Mak

Chang San-Feng heeft rond het jaar 1300 een systeem ontwikkeld waaraan de term Dim Mak gegeven is. Hij zou geboren zijn in 1274 na Christus en zou een Taoïstisch priester en acupuncturist geweest zijn die zijn martiale opleiding genoten heeft in het Shaolin klooster. Of zijn geschiedenis waar is, is zoals met zovele dingen in China een raadsel. Wel wordt hij gezien als de stichter van wat wij vandaag kennen als Taiji Ch’uan.

Aanvankelijk werd het systeem van Chang San-Feng H’ao Ch’uan genoemd wat “loose boxing” betekent. Het losse boxen is het tegenovergestelde van het boxen zoals wij dit hier in het Westen kennen waarbij het vooral neerkomt op fysiek hard stoten en slaan om de tegenstander uit te schakelen. Hierbij wordt de tegenstander zichtbaar beschadigd. Bij het “loose boxing” wordt gebruik gemaakt van een losse, energie overbrengende manier van slaan of trappen zonder zichtbaar letsel bij de tegenstander.

Chang San-Feng heeft een systeem ontwikkeld waaraan de term Dim Mak gegeven is.
Kanji Dim Mak

Kyusho Jitsu Dim Mak

Zowel bij Dim Mak als Kyusho Jitsu wordt gebruik gemaakt van dezelfde punten op het lichaam die geraakt worden om een reactie te veroorzaken. Verschil is echter dat bij Kyusho Jitsu deze punten fysiek geraakt worden en dat bij Dim Mak gebruik wordt gemaakt van het raken van deze punten op een energetische manier. Dim Mak betekent letterlijk vertaald uit het Chinees “dodelijke aanraking”. Dim Mak heeft zijn invloed gehad op bijna alle hedendaagse kijgskunsten.

Fa Jin

De energetische manier van stoten of trappen bij Dim Mak wordt Fa Jin genoemd. Fa Jin is de explosieve vorm van Qi Gong. Letterlijk betekent Fa Jin de wisselwerking van energie tussen personen. De techniek die hierbij gebruikt wordt kan een stoot veranderen in een grote golf van energie. Fa Jin is het middel waarmee de energie wordt overgebracht van het ene lichaam in het andere. De vrijgekomen energie bij Fa Jin is te vergelijken met een nies; het hele lichaam opent en sluit zich in een fractie van een seconde.

Dim Mak is niet makkelijk aan te leren. Het is niet slechts een kwestie van het leren kennen en gebruiken van de drukpunten uit de acupunctuur maar met name het op de juiste manier leren activeren van die punten door middel van het gebruik van Fa Jin.

Lessen:

Kyusho Jitsu – Dim Mak
Donderdag 20:45 uur – 21:45 uur  in even weken

Martiale Qi Gong
Donderdag 20:45 uur – 21:45 uur  in oneven weken

Dim Mak Europe

Kyusho Jitsu Oirschot is door Dim Mak Europe erkend.

Kanji Kyusho Jitsu Oirschot