Tai Chi

Tai Chi

Kanji Tai Chi

Tai Chi

De letterlijke vertaling van Tai Chi is ‘’ultieme beste vuist’’. Tai Chi is een afkorting van Tai Chi Chuan. Je spreekt het uit als ’tai-tsjie’.

Geschiedenis van de Tai Chi

Tai Chi is ontstaan vanuit Qi Gong. Qi Gong is duizenden jaren voor Christus ontstaan en Tai Chi is ontstaan in China rond 1300 na Christus. Bij het ontstaan van de Tai Chi heeft de Taoïstisch priester Chang San-Feng erg veel invloed gehad op deze bewegingsleer. Chang San-Feng deed in die tijd in het Shaolin klooster zijn martiale (vechtkunst) opleiding. Daarnaast was hij ook acupuncturist. Met al deze kennis heeft hij het Dim Mak ontwikkeld. Dim Mak is een krijgskunst die gebaseerd is op de kennis van de acupunctuur. De letterlijke vertaling van Dim Mak is ‘’dodelijke aanraking’’. Deze dodelijke technieken in zelfverdediging wilde hij geheimhouden om te voorkomen dat ze in verkeerde handen zouden komen. In plaats van ze op te schrijven verborg hij de technieken in een soort dans. Dit werd destijds H’oa Ch úan genoemd. Een van de leerlingen van Chang San-Feng legde de technieken later wel op schrift vast. Deze geschriften werden pas veel later gevonden door Yang Lu-Ch’an (1799-1872). Yang Lu-Ch’an was de stichter van de Yang stijl van Tai Chi Chuan. Later is vanuit de Dim Mak het Chinese Kyusho Jitsu onstaan.

martiale_tai_chi

Verschillende stijlen Tai Chi

Tegenwoordig is Kyusho Jitsu gebaseerd op de combinatie van Oosterse- en Westerse kennis en geneeskundige wetenschappen.
Men ontdekte namelijk dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de oosterse acupunctuur theorie van Kyusho Jitsu en tussen de westerse neurologische wetenschap.
Blijkbaar liggen alle belangrijke Kyusho Jitsu punten op zenuwen. Dit betekent dat Kyusho Jitsu zowel op een oosterse als ook een westerse neurologische logica gebaseerd is.
Alleen is de westerse benadering voor ons makkelijker te begrijpen en goede aanvulling voor alle vormen van martial arts.

Tai Chi bij Kyusho Jitsu Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot trainen en onderwijzen we vanuit de essentie. Daarom hebben wij ook gekozen voor de yang stijl ook wel de ‘’Old Yang Style’’ genoemd. De small San Sau is daar de aangewezen vorm voor. Het woord ‘’small“ zegt het al, het is gebaseerd op het werken op een korte afstand. San betekent mix en Sau staat voor handen.

 

In de lessen met de martiale Tai Chi gaan we uit van de kennis van de acupunctuur, dus de technieken worden uitgevoerd met het gebruik van o.a. drukpunten (niveau 1). Voor de wat meer gevorderde Tai Chi leerlingen kunnen deze technieken energetisch uitgevoerd worden (niveau 2). Om het daarna nog verder uit te breiden met Fa Jin (explosieve martiale Qi Gong) Dit is dan niveau 3. Het geheel van de 3 niveaus wordt Dim Mak genoemd waaruit de Tai Chi is ontstaan.

Lessen:

Kyusho Jitsu – Dim Mak
Donderdag 20:45 uur – 21:45 uur  in even weken

Martiale Qi Gong
Donderdag 20:45 uur – 21:45 uur  in oneven weken

Dim Mak Europe

Kyusho Jitsu Oirschot is door Dim Mak Europe erkend.

Kanji Kyusho Jitsu Oirschot